Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Čišćenje

 

 

Visok i postojan sjaj su veoma važni za nakit i to kako u vreme prodaje tako i u vreme korišćenja. Zlato i drugi plemeniti metali su postojani u uslovima kakvi postoje u trgovini i kod korišćenja, ali su ostale legure od kojih se uglavnom izrađuje nakit nešto manje otporne.
Da bi se sprečilo patiniranje ili uklonile nastale patine, primenjuje se čitav niz mera posebno u fazi završne obrade.
Posebno je ugrožen nakit od srebra ali i nakit od legure 585 koji u dužem vremenu korišćenja gubi vrhunski sjaj.

Rastvor za pranje srebrnog nakita

Na suvom i čistom vazduhu srebro i njegove visokosadržajne legure dosta dugo zadržavaju sjaj, odnosno ne podležu patiniranju.
Vlažan vazduh, kakav je uobičajen u uslovima stanovanja ili poslovnom prostoru, uz postojanje tragova sumpora, dovodi do brzog tamnjenja srebra, pošto dolazi do obrazovanja oksida i sulfida na površini predmeta.
Kod legura srebra sa bakrom, a to je najčešći slučaj, pored oksida i sulfida srebra, javljaju se i oksidi bakra koji su tamni ili crvenkasti.
Dužim stajanjem srebra u ovakvim uslovima, postepeno se povećava i očvršćuje sloj patine i proces se zaustavlja.
Ako u vazduhu ima i amonijaka, a redovno ga ima u izvesnoj meri, dolazi do ubrzanja procesa tamnjenja. To se objašnjava time što amonijak rastvara prethodno stvorene patine, pa proces oksidacije površine prodire sve dublje u srebrne predmete.
Brzina patiniranja srebra zavisi i od načina izrade predmeta od srebra. Najosetljivije na patiniranje su posrebrene površine a zatim slede liveni predmeti. Valjani i vučeni proizvodi su nešto manje osetljivi. Suštinski razlog različite osetljivosti je zapravo gustina površine predmeta. Tamo gde je gustina površine manja dolazi do povećanog patiniranja.
Na tržištu postoji veći broj preparata za čišćenje predmeta od srebra, od onih veoma skupih do onih jeftinih urađenih u kućnoj radinosti. Efikasnost i trajanje efekata svih sredstava zavisi od više faktora (osnovnog materijala, načina izrade, tipa završne obrade, okoline u kojoj se predmet nalazi…). Gold Lux je razvojem sopstvenog sredstva za pranje srebrnog nakita pokušao da pronađe što univerzalniji preparat sa pristupačnom cenom.

Rastvor je blago kiseo, deluje brzo. Čišćenje se može obaviti potapanjem u toku minut-dva i potom brisanje grubljom krpom. Može se raditi i brisanjem nakvašenom krpom. Posle čišćenja, nakit treba dobro oprati nekim šamponom i tekućom vodom kako bi se odstranili ostaci kiselog rastvora.

Rastvori za hemijsko (bescijanidno) čišćenje zlatnog i srebrnog nakita posle livenja, lemljenja ili patiniranja

Poznato je da čisto zlato ostaje postojano na atmosferskim uslovima kao i kod visokih temperatura tokom žarenja i drugih procesa.
Legure zlata nisu u istoj meri postojane pošto pored zlata sadrže i manje plemenite metale kao što su srebro, bakar, cink, nikl, i druge.
Legure su smeše dva ili više metala a dobijaju se topljenjem. U istopljenom stanju metali se mešaju tako da se legure po mnogim osobinama nalaze između smeše i jedinjenja.
Hemijska postojanost legura zlata uglavnom je proporcionalna sadržaju zlata. To znači da su legure niže finoće manje postojane i da su podložnije patiniranju.
Mada su metali spojeni u legure, čestice pojedinih metala zadržavaju svoje hemijske osobine, ako se nalaze na površini predmeta. Zbog toga dolazi do pojave patiniranja legura zlata. Naravno čestice zlata se ne menjaju ali se pod uticajem atmosfere, javljaju se jedinjenja bakra, srebra i drugih neplemenitih metala. Oksidacijom bakra ili formiranjem sulfida srebra, što su najčešće pojave, dolazi do patiniranja zlatnog nakita i do vidne promene sjaja i boje. To su za nakit veoma nepoželjne pojave i potrebno ih je sprečiti ili otkloniti.
Obrazovanje patine na površini legura zlata posebno je intenzivno tokom izrade i popravke nakita, kada se obavlja topljenje, livenje, žarenje ili zagrevanje.
Čestice bakra pod uticajem visokih temperatura i kiseonika iz vazduha, oksidišu se u kupro i kupri okside (CuO i Cu2O) koji su crveni i crni. Ovi oksidi daju predmetu od zlata prevlaku koja se mora ukloniti da bi se ostvario sjaj zlata.
Problemi sa tamnjenjem/patiniranjem srebra su slični kao i za zlato, samo još više izraženi i naravno intenzivniji pod uticajem visokih temperatura koje se javljaju pri livenju ili lemljenju.

Sva sredstva namenjena čišćenju zlatnog i srebrnog nakita od oksida se baziraju na kiselim rastvorima, koji rastvaraju okside sa površine predmeta i to najčešće bakra ali i oksida srebra. Pošto se odstrane čestice oksidisanog bakra i srebra, dolazi do većeg učešća plemenitog metala na površini a samim tim i do poželjnijeg izgleda površine.
Gold Lux je razvojem sopstvena sredstva za čišćenje zlatnog i srebrnog nakita koja ispunjavaju sve zahteve pri čišćenju površina nakite, kao i ona daleko skuplja.