Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Lemljenje

 

 

Lemljenje je postupak kojim se metalni elementi spajaju pomoću rastopljenog dodatnog materijala (lema) u nerazdvojnu celinu, bez topljenja osnovnog materijala, jer ima višu tačku topljenja od dodatnog materijala.
Površine na delu predmeta koji se lemi moraju da budu čiste od masnoća, oksida i prašine. Posebno je bitno odstranjivanje oksida metala sa tih površina. Ako se ne uklone nečistoće sa površina koje treba lemiti, lemljenje će se obaviti samo na čistim delovima površine, odnosno, biće nekvalitetno.
U cilju omogućavanja uslova za dobro lemljenje koriste se sredstva koja dovode kako do čišćenja, tako i zaštite površine od oksidacije u toku lemljenja.
Skup sredstava za lemljenje se sastoji od:

  • sredstva koja sprečavaju prisustvo vazduha na mestu lemljenja
  • sredstva koja redukuju okside metala sa površine koja se lemi u odgovarajući metal
  • sredstva koja rastvaraju okside metala, sulfide i druga jedinjenja metala koja su se obrazovala
  • sredstva koja u izvesnoj meri nagrizaju površinu koja se lemi i istovremeno rastvaraju okside metala

Većina sredstava koja se koristi za dobro lemljenje ima sva četiri navedena svojstva ili veći deo potrebnih svojstava.
U pokušaju da unapredi karakteristike široko rasprostranjenih pomoćnih sredstava za lemljenje plemenitih metala, Gold Lux je razvio sledeća sredstva:

  • Pasta za lemljenje nakita (fluks)
  • Masa za zaštitu kamenja kod lemljenja nakita
  • Gusti rastvor za zaštitu od oksidacije okoline lemljenja
  • Rastvor za čišćenje posle lemljenja nakita
  • Titanijumska igla za lemljenje

Pasta za dobro lemljenje nakita
Za dobro lemljenje nakita pored odgovarajućeg lema (lota) i umešnosti, potreban je i kvalitetan topitelj. Dobar topitelj (fluks) čisti površine od oksida, sprečava oksidaciju u toku lemljenja, omogućava dobro razlivanje lema.
Ova pasta daje sve ove efekte i omogućuje kvalitetno lemljenje.
Posle lemljenja , ostaci topitelja i moguća oksidacija, čiste se rastvorom za čišćenje posle lemljenja nakita.


Masa za zaštitu kamenja kod lemljenja nakita

Kod lemljenja nakita, može doći do oštećenja fasovanog kamenja usled delovanja visokih temperatura.
Masa za zaštitu kamenja kod lemljenja nakita ima zadatak da prekrivanjem zaštiti kamenje od direktnog delovanja plamena i visokih temperatura.
Posle završetka lemljenja, masa se lako otklanja u vrućoj vodi ili rastvorom za čišćenje posle lemljenja.

Gusti rastvor za zaštitu od oksidacije
Delovi nakita koji se nalaze u okolini mesta popravke, usled zagrevanja, vrlo često oksidišu, pa je potrebno naknadno čišćenje i poliranje.
Ako se delovi nakita koji se greju kod popravke premažu ovim rastvorom, biće zaštićeni od oksidacije.
Posle popravke, skrama nastala od rastvora, čisti se vrućom vodom ili 10% -nom sumpornom kiselinom.

Rastvor za čišćenje posle lemljenja nakita
U toku popravke nakita lemljenjem javlja se izvesna oksidacija prostora koji je lemljen i oblaganje površina ostacima topitelja.
Pre poliranja lemljenog mesta, rastvorom za čišćenje otklanjaju se oksidi i ostaci topitelja. Čišćenje se obavlja potapanjem nakita u rastvor uz mešanje. Zagrevanjem rastvora na 50 – 60C, efekti čišćenja su brži i bolji.

Titanijumska igla
Titan je veoma čvrst, lak metal sa visokom tačkom topljenja. Poseduje jednu značajnu osobinu koja je iskorišćena za izradu titanskih igla za lemljenje. Radi se o tome da zlatni ili srebrni lem ne prijanja, ne vezuje se za titan, kao što se vezuje za većinu čeličnih ili obojenih metala.

Titanska igla ili šiljak je žica ili tanka šipka od ovog metala, na vrhu oštro zašiljena. Služi da se pomoću nje prenese precizno kuglica istopljenog lema na mesto lemljenja nakita. Igla je uglavljena u drveni štapić kako bi se ruka štitila od zagrevanja. Vrh igle može biti savijen pod 90° pošto neki majstori imaju dobra iskustva sa takvim iglama.
Najbolji način za prenošenje kuglice lema iz posude gde je lem istopljen je taj da se iglom zahvata kuglica polurastopljenog lota. Znači onda kada je lem istopljen ali je još uvek gust. Takva kuglica lema, na vrhu titanske igle prenosi se na mesto lemljenja na predmetu koji je već zagrejan. Postavljanjem kuglice lema na mesto lemljenja dolazi do stapanja lema sa predmetom.
Ako je lem potpuno rastopljen (židak) onda se kuglica neće hvatati za titansku iglu, pa titanska igla neće biti od koristi. Zbog toga se titanska igla koristi u nedovoljno rastopljenom lemu i kada se kuglica lema uhvati za iglu, prinese se do topitelja (fluksa), umače u njega i stavi na mesto lemljenja.
Znači, da bi se uspešno obavlja lemljenje pomoću titanske igle, potrebno je malo vežbe.
Kada se uvežba postupak, svaki zlatar će biti veoma zadovoljan ovim postupkom i videće velike prednosti nad starim načinom lemljenja.