Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Šamponi

 

 

POLIRANJE

Poliranje nakita može biti: pojedinačno ili masovno (kada se više komada polira istovremeno). Masovne metode poliranja su raznolike ali se najčešće mogu podeliti na: suve i mokre. Pod mokrim poliranjem predmeta od plemenitih metala spada više načina poliranja a najrasprostranjeniji su: poliranje u bubnju sa kuglicama i poliranje u magnetiku. Poliranje se obavlja neposrednim kontaktom abraziva i predmeta koji se poliranju, a abrazivi se menjaju u zavisnosti od vrste metala koji se polira i željenih efekata.

Bubanj sa kuglicama

Osnovni princip rada bubnja za poliranje sa kuglicama jeste u stvaranju uslova za fino trenje između čeličnih kuglica i predmeta koje treba polirati.
Bubnjevi za poliranje se obrću malom brzinom koja omogućuje aktivno kretanje kuglica unutar bubnja ali bez udara koji bi mogao da oštećuje tanke elemente nakita.
Punjenje bubnja sastoji se od čeličnih kuglica, rastvora za pranje i predmeta koji se poliraju. Bubanj treba da bude približno do pola napunjen rastvorom a oko trećine čeličnim kuglicama.
Rastvori za pranje u toku procesa poliranja imaju za cilj da u celom procesu rada održavaju površine nakita i površine kuglica, čistim. Time se postižu najbolji mogući efekti u radu.
Sredstva za pranje su bazična a jedna od važnih zahteva prema njima je da ne smeju da dovedu do oksidacije čeličnih kuglica.
Odomaćen izraz za tečno sredstvo pri poliranju u bubnju sa kuglicama je šampon, a u proizvodnom programu Gold Lux se nalazi šampon za poliranje u bubnju sa kuglicama.

Magnetik – uređaj za magnetsko pretpoliranje

Ova mašina spada u novije tipove mašina za masovno poliranje, mada među proizvođačima nakita postoje već obimna iskustva u primeni ovog uređaja.
Poliranje nakita u magnetiku zasniva se na finom trenju koje vrše čelične iglice koje pokreće jako magnetno polje. Pošto magnetno polje ne deluje na legure zlata i srebra, to ih ono ne pokreće, pa dolazi do toga da se nakit sporo kreće i okreće u sudu magnetika i to usled sile kretanja iglica. Brzo kretanje iglica oko nakita i njihovo komešanje, dovode do finih udaraca iglica o nakit i time do čišćenja površina i poliranja.
Iglice koje se koriste u magnetiku čelične su i otporne na habanje i korozivne uticaje vode i bazičnih sredstava za pranje. Uobičajene dimenzije iglica su dužina 3-5 mm a prečnik je do 0,5 mm.
Zahvaljujući malim dimenzijama iglice i njihovom komešanju u sudu za poliranje, iglice u izvesnoj meri deluju i u sitnim udubljenjima u nakitu. To je izvesna prednost magnetika nad drugim uređajima.
Poliranje u magnetiku obavlja se najčešće u vodenoj sredini mada je moguće rad i na suvo. Vodena sredina je zapravo rastvor sredstava za pranje i odmašćivanje (šamponi).
Primena magnetika u izradi nakita uglavnom je vezana za poliranje posle uobičajene prethodne pripreme, odnosno posle odsecanja i brušenja.
Moguća je primena magnetika i za fino čišćenje od ostataka gipsa kod livenih predmeta.
Poliranje u magnetiku se može kombinovati sa prethodnim hemijskim ili elektrohemijskim poliranjem ali je moguće da tretman u magnetiku bude pre hemijskog poliranja.
Trajanje poliranja, naravno zavisi od prethodne pripreme kao i od površine nakita. Ravne površine traže kraće vreme tretmana a reljefne znatno duže.
Odomaćen izraz za tečno sredstvo pri poliranju u magnetiku je šampon, a u proizvodnom programu Gold Lux se nalazi šampon za poliranje u magnetiku.

ULTRASONIK

U toku izrade i korišćenja nakita dolazi do zamašćivanja površina i do lepljenja prašine i nečistoća. Zamašćivanje i lepljenje nečistoća onemogućuje dobro poliranje kod izrade a kod korišćenja nakita vodi u loš izgled. Pored zamašćivanja, površinu nakita oštećuje i patina, odnosno stvaranje oksida bakra i srebra kao i drugih jedinjenja, a najčešće su to sulfidi.
Kako bi se nakitu vratio željeni izgled patinu i zamašćnost treba da se ukloniti na takav način da se ne ošteti površina, posebno ako je polirana.
Odmašćivanje i uklanjanje patine obavlja se različitim sredstvima. Odmašćivanje obavlja se bazičnim sredstvima koja vrše razaranje masnoća. Najčešće primenjivana oprema za odmašćivanje su ultrazvučni uređaji u kojima se korišćenjem ultrazvuka i zagrejanog rastvora vrši efikasno čišćenje nakita.
Uklanjanje patine obavlja se kiselim rastvorima ali tek posle odmašćivanja. Znači, da bi se obavilo dobro čišćenje nakita, potrebno je najpre obaviti odmašćivanje a potom i uklanjanje patine.
Odomaćen izraz za tečno sredstvo kod ultrasonika je šampon, a u proizvodnom programu Gold Lux se nalazi šampon za magnetik.