Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Numizmatika

 

 

Numizmatički i arheološki predmeti kao što su stari komadi novca, ukrasi i figure od metala čiste se na poseban način. Naime, stari metalni predmeti imaju najčešće specifičnu patinu koja se mora sačuvati da bi se sačuvala arheološka ili numizmatička vrednost. Istovremeno preko predmeta i patine koja je nastala na površini najčešće se nalazi inkrustracija, odnosno nalepljena nemetalna masa od zemlje u kojoj su predmeti vekovima stajali.
Čišćenje naslage od zemljanog materijala veoma je osetljiva pošto je zahtev da se naslaga ukloni ali da ne dođe do oštećenja patine koja je dragocena za ovu vrstu predmeta.
Sastav nemetalnih naslaga različit je u zavisnosti od tla u kome su predmeti ležali, od vlažnosti terena i od mineralnog sastava i mnoštva drugih uticaja. Zbog toga je čišćenje naslaga načelno složeno i donekle različito za svaki slučaj.
Ono što se ne sme raditi je mehaničko čišćenje različitim alatima kao što su brusni papiri, metalne četke i slični predmeti, pošto oni dovode do obaveznog oštećenja patine i metalne osnove.
Čišćenje koje je dozvoljeno zasniva se na natapanju u vodenim rastvorima koji ne smeju biti agresivni prema patinama.

Rastvor za čišćenje numizmatičkih i arheoloških predmeta

Patina je prevlaka koja se formira na površini metala, kao posledica hemijskih procesa, različitih je boja i sastava a najčešće sprečava dalju koroziju.
Redovno se formira na površini bakra, legura bakra, na gvožđu, srebru i drugim metalima.
Stvara se pod uticajem atmosfere, kiseonika, vlage i različitih zagađivača u vazduhu. Veštačke patine imaju za cilj da ukrase površinu metala ili da je zaštite od napredovanja korozije.
Ukrasni predmeti od bakra i bronze najčešće se tretiraju radi dobijanja lepe zelene patine, koja se sastoji od bazičnog bakro-sulfata.
U krugovima numizmatičara i ljubitelja starina koriste se različiti preparati za čišćenje, a rastvor za čišćenje u proizvodnji Gold Lux dao je izvrsne rezultate uz veoma pristupačnu cenu.

Rastvor za zeleno patiniranje bakra i bronze

Veštačke patine imaju za cilj da ukrase površinu metala ili da je zaštite od napredovanja korozije.
Ukrasni predmeti od bakra i bronze najčešće se tretiraju radi dobijanja lepe zelene patine, koja se sastoji od bazičnog bakro-sulfata. Uvažavajući poznate recepture i iskustva Gold Lux je razvio rastvor za zeleno patiniranje bakara i bronze.