Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Topljenje i livenje u zlatarstvu

 

 

Topljenje-i-livenje-u-zlatarstvu

Opis

Knjiga detaljno opisuje sve faze izrade livenog nakita, od formiranja gumenih i voštanih modela, preko izrade kalupa do livenja nakita i njegove završne obrade.

Autori

Salma Antal, zlatar
Miloš Stamenković, dipl.ing.

O izdanju

Godina izdanja: 2002.
Broj izdanja: 2
Format: B5
Obim: 106 strana

 Odlomak iz knjige

Postupci završne obrade nakita (pdf, 566kb)

Sadržaj

UVOD
Kratka istorija izrade nakita
Vrste livenog nakita
Poglavlje 1: OSOBINE ZLATA, SREBRA I LEGURA
ZLATO I SREBRO
Metalurške osobine zlata i srebra
Uticaj dodataka drugih metala
LEGURE ZA IZRADU NAKITA
Legure zlata za precizno livenje
Korekcija finoće legure
Legure belog zlata
Lemovi za belo zlato
Tehnika legiranja sa teškotopivim dodacima
Lemovi za žuto zlato
Poglavlje 2: MATERIJALI I OPREMA ZA TOPLJENJE
Osnovne činjenice
GORIVA, PEĆI, OPREMA ZA TOPLJENJE
Butan
Acetilen
Bunzenov plamenik
Peći za topljenje u zlatarstvu
Lonci za topljenje
Kokile
ZAŠTITNE SREDINE, DEGAZATORI I DEZOKSIDANSI
Zaštitno-pokrivajuća sredstva
Dezoksidanti
Zaštitna atmosfera
TOPITELJI
Boraks
Brezov ćumur
Natrijum hlorid
Borna kiselina
Natrijum karbonat
Kalcijum fluorid
Natrijum fluorid
Mangan dioksid
Kalijum nitrat
Natrijum nitrat
Kalijum karbonat
Bor trioksid
Poglavlje 3: TOPLJENJE LEGURA ZLATA I SREBRA
Topljenje
Preporuke za uspešno topljenje
Topljenje plamenom
Osvežavanje legure zlata
TOPLJENJE I LIVENJE POLUPROIZVODA
Brzina livenja
Razne pojave kod livenja trupaca
Kristalizacija metala
Termička obrada poluproizvoda
Omekšivanje grejanjem
Gubici zlata i srebra kod topljenja i livenja
Poglavlje 4: IZRADA GUMENIH KALUPA I VOŠTANIH MODELA
OSNOVNA OPREMA ZA IZRADU
Vulkanizaciona presa
Uređaj za injektiranje voska
IZRADA METALNIH MODELA I GUMENIH KALUPA
Izrada metalnog modela
Izrada gumenog kalupa
IZRADA I MONTAŽA VOŠTANIH MODELA
Brizganje voštanih modela
Montaža voštanih modela
Poglavlje 5: IZRADA KALUPA ZA LIVENJE
Masa za ulaganje
Priprema kaluparskog materijala i kalupa
Topljenje voštanih modela
Pečenje kalupa
Termičko raspadanje gipsa i posledice
Poglavlje 6: LIVENJE NAKITA
Osnovne operacije izrade nakita livenjem
Vrste livenja u zlatarstvu
Centrifugalno livenje
Centrifugalno livenje burmi
Vakuumsko-pritisna livna mašina
Topljenje legura i livenje u kalupe
Tretman kalupa posle livenja
Faktori koji dovode do lošeg liva
Livenje šupljih predmeta
Livenje odlivaka sa više boja ili legura
Livenje nakita sa ukrasnim kamenjem
Poglavlje 7: ZAVRŠNA OBRADA LIVENOG NAKITA
Postupci završne obrada nakita
Preporuke za izbor načina poliranja
Uređaj za elektrolitičko poliranje zlatnog nakita
Poglavlje 8: ZAŠTITA NA RADU KOD TOPLJENJA I LIVENJA