Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Uređaj za uklanjanje patine

 

 

 

Uređaj za uklanjanje patine

Uređaj za uklanjanje patine

Formiranje patine na nakitu koji se nosi ili dugo stoji je normalna pojava koja umanjuje sjaj i blistavost površine nakita. Zbog toga je potrebno povremeno čišćenje nakita kako bi mu se povratio prvobitni izgled formiran posle izrade.

Gubitak sjaja kod zlatnog nakita nije tako izražen i zavisi od tipa legure, intenziteta nošenja i kvaliteta završne obrade.

Kod srebrnog nakita pojava patine je veoma intenzivna, pri čemu završna obrada i tretmani površine nakita mogu da proces uspore ali ne i da ga eliminišu.
U osnovi svi načini zaštite srebra svode se na prekivanje površine nekim sredstvima kako bi se sprečio uticaj vazduha, znoja i mnogih drugih hemikalija.
Uslovi za primenu bilo kog sredstva za sprečavanje patiniranja srebra jeste da se zaštitom od tamnjenja ne smanji ili promeni sjaj srebra.
Najjednostavniji način zaštite srebra od tamnjenja je da se premaže nekim providnim sredstvom koje će zaštititi površinu. To može biti veoma tanak premaz od voska ili parafina ili specijalne vrste lakova. Ovakvi premazi moraju da se obnavljaju ako se nakit nosi.
Postoji hemijska zaštita, takozvano pasiviziranje. To se obavlja potapanjem uz prethodno dobro čišćenje površine. Potapanje u sredstvima za pasivizaciju i potom sušenje a ne brušenje, zaštitiće površinu srebra u toku nekoliko meseci.
Sledeći način je elektrolitička pasivizacija. Za ovu pasivizaciju je potrebna elektrolitička kadica sa anodom i katodom na koju se kače predmeti i elektrolit za pasivizaciju. Ova vrsta zaštite traje preko jedne godine.
Najčešće primenjivani način zaštite je elektrolitičkim nanošenjem prevlake od rodijuma ili nikla.
Rodiniranje je dobar načina zaštite srebra mada unekoliko može da promeni karakterističan sjaj srebra. Jedno vreme je rodijum bio veoma skup pa je bio značajan trošak za zaštitu srebrnog nakita. Rodiniranje se primenjuje i za zaštitu belog zlata ali u tom slučaju cena rodiniranja ima manji uticaj na ukupnu cenu ove vrste nakita.
Jedna od nevolja sa rodiniranjem javlja se kod popravke nakita. Rodijumska prevlaka kod popravke se i ošteti i javlja se primetna razlika između oštećene površine i one gde je rodiniranje ostalo. Da se popravi potrebno je ponovo rodiniranje.
Kod rada sa niklovanjem srebra postoje prednost što je ovaj postupak jeftiniji u odnosu na rodiniranje ali ima i dva velika nedostatka.
Najpre, niklovanje daje specifičan sjaj nakitu koji odudara od prirodne boje srebra. Tako se dolazi do sumnje da li je to srebrni i niklovani nakit.
Druga nevolja je u tome što nikal kod mnogih ljudi dovodi do alergije pa je u mnogim zemljama zabranjena njegova upotreba u takve svrhe.

Imajući u vidu probleme sa formiranjem patine Gold Lux je razvio jednostavan i pouzdan Uređaj za odmašćivanje i uklanjanje patine sa srebrnog i zlatnog nakita.
Primena uređaja.

  • uklanjanje patine sa srebrnog i zlatnog nakita
  • odmašćivanje i pranje nakita
  • odmašćivanje nakita pre pozlate, rodiniranja ili posrebrivanja
  • pranje sitnih metalnih predmeta

Uređaj se bazira na elektrolitičkom čišćenju i odmašćivanju, a korišćeni elektrolit (rastvor) za čišćenje je bazan. Rastvor omekšava i rastvara nečistoće a sitni mehurići vodonika koji se izdvajaju na površinama nakita odnose prljavštinu i patinu.

Uređaj za uklanjanje patine

Uređaj za uklanjanje patine

Dejstvo uređaja je veoma efikasno i brzo, tako da nakit vraća prvobitan sjaj posle tretmana od 3-5 minuta.
Posle čišćenja, potrebno je nakit u mrežici isprati toplom vodom a zatim ga dobro obrisati hartijom ili drvenom piljevinom i osušiti.

Prednosti uređaja u odnosu na ultrasonik
Prednost u odnosu na ultrasonik (ultrazvučni uređaj) ogleda se u tome što ultarasonik samo odmašćuje površine, dok ovaj uređaj pored odmašćivanja ima i funkciju uklanjanja patine, što je posebno značajno za srebrni nakit kao i zlatni nakit koji duže stoji u radnji.
Posebne prednosti
Ovim priborom može se zajedno čistiti nakit od srebra i zlata, može se čistiti bez opasnosti od oštećenja nakit sa kamenjem kao i nakit sa kaučukom.
Ovaj uređaj se može koristiti i za elektrolitičko odmašćivanje, čime se obezbeđuje odlična polazna osnova za dobro pozlaćivanje, rodiniranje ili posrebrivanje.
Na uređaju se može čistiti jedan komad nakita, pa sve do 200 grama odjednom.