Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Rafinacija zlata i srebra

 

 

Rafinacija_zlata_i_srebra

Opis

Ova knjiga donosi sve neophodne informacije za samostalno obavljanje rafinacije zlata i srebra.

Autori

Đoka Stamenković, dipl.ing.
Salma Antal, zlatar

O izdanju

Godina izdanja: 2001.
Broj izdanja: 3
Format: B5
Obim: 104 strane

Odlomak iz knjige

Osnovni koraci u rafinaciji zlata (pdf, 48kb)

Sadržaj

Poglavlje 1: Osnovna znanja o rafinaciji zlata i srebra
Uvodne informacije
Razjašnjenje termina u rafinaciji
Sekundarne sirovine za rafinaciju zlata i srebra
Postupci rafinacije
Hemijsko ili elektrolitičko rafinisanje
Postupci hemijske rafinacije
Osnovne osobine plemenitih, platinskih i legirajućih metala
Hemijske osobine zlata i legura
Hemijske osobine srebra i legura
Hemijske osobine platine i platinskih metala
Hemijske osobine legirajućih metala
Utvrđivanje plemenitih i platinskih metala
Probne kiseline za zlato
Utvrđivanje sastava belog zlata
Probne kiseline za platinu
Utvrđivanje srebra
Probne kiseline za srebro
Procedura ispitivanja na probnom kamenu
Probne igle
Analiza zlata procesom kupelacije
Praćenje procesa rafinacije
Analize i probe u toku rafinacije
Boje rastvora u procesu rafinacije
Da li ima zlata u rastvoru?
Utvrđivanje zlata pomoću kalaj hlorida
Da li ima srebra u rastvoru?
Da li je srebro hlorid čist
Kako izbeći opasnosti od gubitka plemenitih metala u procesu rafinacije?
Materijali za rafinaciju
Osobine hlorovodonične kiseline
Osobine azotne kiseline
Carska voda i osobine
Hemikalije koje se koriste u rafinaciji
Reducenti zlata iz rastvora
Oprema za rafinaciju
Digestori
Korišćenje ultrazvuka u procesu rafinacije
Savremeni aparati za rafinaciju zlata
Postupci u rafinaciji
Spaljivanje radioničkog otpada
Granulacija metala radi rastvaranja
Smanjenje karataže-kvartiranje
Rastvaranje u carskoj vodi
Rastvaranje zlata u kiselinama
Zagrevanje kod rafinacije
Dekantiranje rastvora
Filtriranje kod rafinacije
Sušenje prahova zlata i srebra
Šta sa filter papirima
Izdvajanje zlata iz rastvora posle poliranja u bubnju
Korišćenje zlata iz upotrebljenih lončića
Izdvajanje platine i paladijuma
Korišćenje paladijuma
Korišćenje platine
Zaštita zdravlja i okoline
Mere za zaštitu zdravlja
Neutralizacija gasova kod rafinacije
Uputstvo za rad na neutralizaciji gasova
Zamka za gasove
Obuka za rafinisanje
Probno rafinisanje
Rafinacija i zaštita okoline
Poglavlje 2: Rafinacija zlata
Osnovni koraci u rafinaciji zlata
Rastvaranje azotnom kiselinom
Rastvaranje carskom vodom
Rafinacija zlata korišćenjem azotne kiseline
Rafinacija legure zlata posle smanjenja karataže (finoće)
Redosled rafinacije legure zlata posle smanjenja karataže (finoće)
Rafinacija zlata korišćenjem carske vode
Postupak rastvaranja legure zlata carskom vodom
Obaranje zlata iz rastvora
Problem srebra kod rafinacije zlata
Rafinacija prahova legure Au-Ag-Cu
Izdvajanje zlata iz niskosadržajnog otpada
Izdvajanje zlata iz elektronskog otpada
Rastvaranje zelenog zlata
Taloženje zlata iz rastvora carske vode
Razblaženje rastvora pred taloženje
Neutralizacija azotne kiseline pre taloženja zlata
Važnost pH vrednosti za obaranje zlata
Taloženje zlata iz filtriranog rastvora
Taloženje zlata oksalnom kiselinom
Taloženje zlata natrijum nitritom
Obaranje zlata vodonik peroksidom
Taloženje zlata ferosulfatom
Taloženje zlata metalnim prahovima – cementacija
Prečišćavanje zlata
Prečišćavanje zlata u toku rafinacije
Hemijsko prečišćavanje zlata
Iskorišćenje zlata i čistoća
Topljenje zlatnog praha
Elektroliza nisko-karatne legure zlata
Redosled u procesu elektrolize niskokaratne legure zlata
Elektroliza zlata
Poglavlje 3: Rafinacija srebra
Sirovine za izdvajanje srebra
Da li koristiti srebro iz amalgama?
Osnovni koraci u rafinaciji srebra
Da li koristiti srebro kod rafinacije zlata?
Izdvajanje srebra iz rastvora kod rafinacije zlata
Redosled dobijanja srebra posle izdvajanja zlata sa procesom smanjenja karataže
Rastvaranje legura srebra
Rafinacija legure srebra i bakra
Redosled rafinacije srebra
Rafinacija praškastog otpada legure srebra
Rastvaranje srebro hlorida amonijakom i postupak taloženja srebra
Taloženje srebra procesom cementacije
Redosled izdvajanja srebra procesom cementacije
Rafinacija srebra kroz proces topljenja
Redosled rafinacije srebra kroz proces topljenja
Dobijanje srebra iz rentgen filmova i fiksira
Uređaj za izdvajanje srebra iz fiksira
Da li koristiti srebro iz amalgama?
Elektroliza srebra