Warning: Creating default object from empty value in /home/goldluxr/public_html/wp-content/themes/goldlux/functions/admin-hooks.php on line 160

Hemikalije za rafinaciju

 

 

Hemijska rafinacija plemenitih metala je skup postupaka kojima se iz različitih polaznih materijala i otpadnih sirovina, dobijaju čisti metali.

Hemikalije i materijali koje se koristi u procesu hemijske rafinacije mogu se svrstati u sledeće kategorije:

 

 KISELINE

DANGER_SIGN__DANGER_NITRIC_ACID__37538.1370244545.1280.1280 Azotna kiselina  

Azotna kiselina (NHO3) je bistra, bezbojna ili žućkasta, korozivna tečnost koja se na vazduhu dimi. Meša se vodom i etrom. Gustina ove kiseline je 1,502-1,503 g/cm3, vri na 860°C, mrzne na –41,650°C.

U trgovine dolazi čista (67 – 71 %), tehnička (36 – 48,5 Bomea, odnosno 52 – 95%). Čuva se u staklenim, glinenim ili čvrstim plastičnim, dobro zatvorenim sudovima.

Hladna azotna kiselina ne deluje na zlato. Međutim, zagrejana vrši izvesno rastvaranje fine zlatne prašine.

Ova kiselina je veoma korozivna, prouzrokuje opasne opekotine. Može da dovede do gorenja u dodiru sa organskim materijama. Kod skladištenja, potrebno je da se ne drže uz zapaljive materijale.

Kod rastvaranja metala azotnom kiselinom, javlja se azot monoksid a na osnovu njega i azot dioksid koji su otrovni gasovi.

S obzirom da koncentrovana azotna kiselina odaje isparenja veoma štetna po zdravlje, potrebno je kod rafinacije ili prelivanja raditi u digestoru ili na otvorenom uz izbegavanje udisanja isparenja.

 

hydrochloric-acid-danger-sign (1) Hlorovodonična kiselina 

Hlorovodonična (sona) kiselina, (HCl) je bistra, bezbojna ili malo žućkasta tečnost koja se na vazduhu dimi.

Rastvara se u vodi, alkoholu i etru. Koncertovana, dimljiva sona kiselina (22 Bomea) sadrži 38% hlorovodonika i ima gustinu od 1,19 g/cm3.

Jaka je i veoma korozivna tečnost.

U trgovine dolazi hemijski čista, farmaceutska i tehnička (18, 20, 22oBe) čuva se u staklenim ili plastičnim sudovima.

Izaziva opekotine na koži. Treba je čuvati dalje od gvožđevitih metala pošto dovodi do njihove korozije.

Udisanje hlorovodonika, odnosno isparenja sone kiseline veoma je štetno i opasno za disajne organe, pa je neophodno da se manipulisanje sonom kiselinom obavlja u digestoru. Sona kiselina razblažena vodom bitno smanjuje odavanje para.

 

REDUCENTI (za izdvajanje metala iz rastvora)

250px-Iron(II)-sulfate-heptahydrate-sample Ferosulfat 

Fero sulfat, zelena galica (FeSO4· 7H2O) služi u rafinaciji kao reducent zlata, odnosno za taloženje zlata iz rastvora.

Dobija se delovanjem razblažene sumporne kiseline na gvožđe. Fero sulfat je u obliku zelenkastih kristala koji usled oksidacije dobijaju smeđu boju. Rastvara se u vodi. Gustina mu je 1,89 g/cm3.

 

afi Natrijum nitrit  

Natrijum nitrit (NaNO2) je beo ili žućkast higroskopni prah ili je u obliku kristala. Rastvara se u vodi, na vazduhu oksidiše.

Kod rafinacije se može koristiti kao reducent za obaranje zlata iz rastvora.

 

Best-Quality-and-Reasonable-Price-Ammonium-Chloride-NH4CL- Amonijum hlorid 

Amonijum hlorid, nišador (NH4Cl) je u obliku belog praha ili kristala. Rastvara se u vodi i glicerinu.

Kod rafinacije plemenitih metala koristi se za obaranje platine iz rastvora posle obaranja zlata i za omogućavanje obaranja paladijuma.

 

hydrazine-hydrate-250x250 Hidrazin

Hidrazin neorgansko jedinjenje je sa formulom N2H4. On je bezbojna dimljiva zapaljiva tečnost sa mirisom sličnom amonijaku. Hidrazin je veoma toksičan i veoma je nestabilan, vri pri 113,5°C, a pri oko 250°C se raspada na amonijak i azot.

 

SREDSTVA ZA PRIPREMU

Urea

Baze

 

METALNI PRAHOVI

zinc_powder  Cink

Cementacijom pomoću cinka iz rastvora se talože svi plemenitiji metali od cinka, čime se dobija mulj sa plemenitim metalima, pa se potom vrši odvajanje ponovnim rastvaranjem metala i njihovim selektivnim izdvajanjem.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Aluminijum

Koristi se u procesu cementacije iz rastvora.

 

OSTALO

WaterInFilter Filter papir  

U toku procesa rafinacije zlata i srebra koriste se filter papiri za odvajanje nerastvornih materijala od rastvora ili za odvajanje muljeva zlata i srebra od nekorisnih rastvora. Kada se filtrira rastvor da bi se od njega odvojile čestice zlata, srebra ili drugih plemenitih metala, potrebno je posle pranja i prečišavanja kiselinama prahova metala, sušenja i prikupljanja metala, sačuvati filter papire.

Količine metala na filter papirima su veoma male, ali ih svakako treba prikupljati i kada se skupi veća količina, spaliti i iskoristiti ostatak da se dobije vredan metal.

 

136602_eeb76aca-94a4-11e4-8e2e-4c7f4908a8c2 Lakmus papir 

Lakmus papir je namenjen ispitivanje pH vrednosti u toku rekcije.